Profil

Advokátska kancelária sa nachádza v centre Nitry. Poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a správneho práva.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Križan úzko spolupracuje s ďalšími advokátskymi kanceláriami, notárskymi a exekútorskými úradmi. Klientom zabezpečuje kvalitné a zároveň rýchle riešenie ich problémov pri zachovaní maximálnej miery diskrétnosti.

JUDr. Peter Križan je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6588. Akademický titul mu bol udelený v roku 2010. V právnej praxi sa pohybuje od roku 2006.