Cenník

Cena právnej služby / odmena advokáta je účtovaná klientovi v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Prvá porada s advokátom v trvaní do pol hodiny, počas ktorej klient predostrie svoj právny problém a pri ktorej sa advokát s klientom dohodne na ďalšej spolupráci, je poskytovaná bezplatne.

Download (PDF, 141KB)